• 3 ledna, 2021
  • admin
  • 0

Ceník

Výkony hrazené pacienty od 1. 1. 2022:

Výpis ze zdravotní dokumentace (dle rozsahu)

150 až 200,- KČ

Vyšetření k posouzení zdravotní způsobilosti k získání řidičského oprávnění

200,- KČ

Vyšetření k posouzení zdravotní způsobilosti k získání zbrojního průkazu

200,- KČ

Potvrzení zdravotního stavu k získání svářečského průkazu

150,- KČ

Vystavení potravinářského průkazu

150,- KČ

Vstupní prohlídka pro zaměstnání / na brigádu

200,- KČ

Vyšetření pro zahraniční praxi

200,- KČ

Posudek o zdravotní způsobilosti na zotavovací akce (tábory, školy v přírodě)

100,- KČ

Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu

100,- KČ

Potvrzení přihlášky do učebního oboru, SŠ, VŠ

100,- KČ

Potvrzení přihlášky do MŠ

100,- KČ

Potvrzení o očkování pro MŠ

50,- KČ

Odklad školní docházky

50,- KČ

Jiná potvrzení na žádost rodiče (dle rozsahu)

50 až 200,- KČ

Aplikace nepovinného očkování

200,- KČ

Aplikace (piercing) náušnic (2 náušnice)

500,- KČ

Aplikace (piercing) náušnic (1 náušnice)

250,- KČ

Hlášení úrazu pro pojišťovnu (dle rozsahu)

200 až 300,- KČ

CRP test nebo StrepTest na žádost pacienta

100,- KČ

Stanovení krevní skupiny (bez Rh faktoru)

50,- KČ

Vystavení náhradního dokladu (očkovací průkaz, OČR, atd. dle rozsahu)

50 až 200,- KČ

Pořízení kopie zdravotní dokumentace

5,- KČ/A4

Laboratorní vyšetření na žádost pacienta (krevní skupina, serologie, atd.)

dle platného ceníku laboratoře + 100,- KČ/odběr

Doplatky za pojišťovnami částečně hrazené očkovací látky
Gardasil 9 (1 dávka)
Gardasil (1 dávka)
Prevenar 13 (1 dávka)

dle aktuální ceny vakcíny
1800,- KČ
300,- KČ
500,- KČ